Dataskydds- och personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig:

Moda Kids Ab Oy
Päronvägen 6, 68570 Larsmo
2703613-4
+358503473357
tanja@modakidz.fi

Kontaktperson:

Tanja Vikström

+358503473357
tanja@modakidz.fi
 

Namn på registret:

ModaKidz.fi webbutikens kundregister.

Ändamålen för behandlingen av personuppgifter:

Personuppgifter behandlas med ändamålen att upprätthålla en kundrelation med kunderna i vår webbutik, vid kommunikation med våra kunder, vid utveckling av våra tjänster, vid faktureringsärenden, samt för direkt marknadsföring av våra produkter. Personuppgifter används också vid eventuella reklamationer. Kunden har alltid rätt att förbjuda användandet av sina personuppgifter för marknadsföring.

Innehåll i registret:

Följande uppgifter kan sparas i registret: namn, kundnummer, kontaktuppgifter, kön, e-postadress, www-adress, språk, information angående medgivande eller förbud för marknadsföring, information om beställningar och leveranser, rabatter samt eventuella användarnamn och lösenord.

Regelbundna informationskällor:

Från kunden själv genom beställning i webbutiken, retur- eller andra formulär, via telefon, e-post och andra liknande sätt.

Regelmässigt utlämnande av data:

Personuppgifterna används endast för att upprätthålla kundrelationen och lämnas i regel inte vidare till tredje part. Det enda tillfället då informationen kan lämnas till tredjepart är i samband med teknisk hantering av webbutiken (t.ex. underhåll av server eller webbutiksplattformen), för leverans av order, för obetalda fakturor eller, om det krävs, till myndigheter i den mån det är tillåtet enligt lag.

Överföring av data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagring och förstörelse av data

Kundregistrets uppgifter sparas så länge kundrelationen finns. Uppgifter om beställning, fakturering och betalning lagras dock på samma sätt som annat bokföringsmaterial. Data som inte längre är relevant förstörs på ett säkert sätt.

Cookies

Vi kan använda cookies som sparas på användarens dator för att följa trafiken och för att förbättra vår service. Cookies sparas en begränsad tid och de är inte skadliga för användarens dator.

Dataskyddsprinciper

Kundregistret behandlas konfidentiellt. Registret skyddas från utomstående med hjälp av brandväggar och andra tekniska skyddsåtgärder. Registret lagras endast i elektronisk form och eventuella tillfälliga pappersdokument förstörs omedelbart och korrekt.

Endast personal som har som arbetsuppgift att hantera personuppgifter har tillgång till kundregistret. All personal som använder kundregistret har tystnadsplikt och använder personliga användarnamn och lösenord för att komma in i registret.

Rätt till insyn

Enligt personuppgiftslagen har alla rätt att begära att få veta vilka uppgifter som finns sparade om en själv i kundregistret. Begäran måste skickas i ett personligen signerat dokument eller på liknande sätt verifierat dokument eller personligen på vårt kontor. Begäran skickas till ovan nämnda kontaktperson. Kontaktpersonen svarar på alla eventuella frågor angående begäran.

Uppdatering av personuppgifterna

Kunden kan själv uppdatera sina uppgifter i sin profil i webbutiken. Dessutom kan kunden kontakt ovan nämnda kontaktperson för att uppdatera sina personuppgifter.

Andra rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter

Kunden har rätt att förbjuda användandet av sina personuppgifter för marknadsföring. Sådan begäran skickas via e-post till ovan nämnda kontaktperson.

 

Den 25 maj 2018 träder en ny lagstiftning i kraft - dataskyddsförordningen kallad GDPR.

GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter. Detta innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU.

ModaKidz.fi är ansvarig för hur de personuppgifter som du lämnar vid köp behandlas av oss för att administrera köp, returer och reklamationer.

Följande uppgifter lagras: för och efternamn, adress, mobilnummer, emailt samt orderhistorik. ModaKidz lagrar dessa uppgifter i sju år. Dessa uppgifter lämnas ej ut till tredje part annat än de som nämns i punkterna nedan

a) vid köp via Klarna, delas dina uppgifter där
b) vid köp via PayPal, delas dina uppgifter där
c) för att kunna skicka beställningar, används Posti och Matkahuolto (UPS för KidKraft-beställningar) som då måste få viss information. De uppgifter som delas är för- och efternamn, adress, mobilnummer samt emailadress.

När du lägger din beställning hos ModaKidzuppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning, godkänner du att jag lagrar och använder dina uppgifter i min verksamhet för att fullfölja mina åtaganden gentemot dig. Har du några frågor går det bra att maila tanja@modakidz.fi


Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter